Finance Office

Văn phòng cố định sử dụng cho 4-6 người làm việc. giá trên đã bao gồm điện nước, điện thoại, wifi, vệ sinh văn phòng và sử dụng không gian làm việc chung của office. Vừa có không gian riêng tư của văn phòng, vừa có không gian chung để học hỏi trao đổi kinh nghiệm.

Leave Comments

0254 6508 558
0254 6508 558