V - OFFICE > V – Office đã có từ khi nào?

V – Office đã có từ khi nào?

V – Office ra đời vào tháng 3/2010. Đến nay V – Office đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ văn phòng chia sẻ và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khởi nghiệp.

0254 6508 558
0254 6508 558