Tham gia phát triển Quỹ SOS

Giới thiệu tổ chức eConnect

V – Office luôn mong muốn bạn thành công. Do đó chúng tôi không ngừng tổ chức ra các sự kiện, các hoạt động giao lưu để các doanh nghiệp có cơ hội phát triển, hỗ trợ các doanh nghiệp giao lưu kết nối và tạo ra nhiều cơ hội trong kinh doanh

Một trong những việc đó chính là thành lập tổ chức kết nối thương mại eConnect. Tổ chức này sẽ giúp bạn:

  • Cơ hội giới thiệu doanh nghiệp của bạn với mạng lưới gần 5000 doanh nghiệp.
  • Tham dự những buổi họp mặt Connect Meeting và trao đổi những cơ hội kinh doanh với những thành viên thân thiết.
  • Các chương trình đào tạo, seminar, workshop hỗ trợ bạn những kiến thức mới nhất trong công việc phát triển kinh doanh.
  • Tham gia các buổi dã ngoại, team building, các chương trình từ thiện do V – Office hỗ trợ tổ chức.
  • Trở thành đối tác phát triển chiến lược của V – Office.

Tham gia tổ chức ngay hôm nay để trở thành một trong những người kiến tạo eConnect.

Đăng ký tham dự Connect Meeting

Connect Meeting là buổi họp định kỳ của eConnect. Đây là buổi gặp gỡ các thành viên để cùng giao lưu, gắn kết và chia sẻ các cơ hội kinh doanh cũng như hỗ trợ nhau trong công việc. 

0254 6508 558
0254 6508 558