Đăng Ký Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp Mới?

Có ngay giấy phép đăng ký kinh doanh từ 3 – 5 ngày làm việc

Bạn đang có ý tưởng kinh doanh tốt, đang muốn đăng ký kinh doanh, thành lập công ty để hoà nhập vào thương trường năng động và đầy hấp dẫn! eSmart sẽ tư vấn cho bạn:

 • Các điều kiện, thủ tục đăng kí kinh doanh.
 • Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục đích đầu tư.
 • Về điều kiện cá nhân được phép thành lập, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • Đặt tên doanh nghiệp cho phù hợp với quy định pháp luật.
 • Về mức vốn đầu tư phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh nghiệp cũng như chính sách thuế liên quan đến mức vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án phân chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh.
 • Lựa chọn ngành nghề kinh doanh có điều kiện bao gồm các điều kiện về chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, điều kiện về vốn pháp định cũng như các điều kiện khác cụ thể khác đối với từng ngành nghề.
 • Mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
 • Việc thành lập, thay đổi đăng ký hoạt động đối với các loại hình chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời hỗ trợ bạn thực hiện các hoạt động cần thiết để đăng ký kinh doanh:

 • Giúp bạn nộp, kiểm tra tình trạng hồ sơ đăng kí kinh doanh tại Phòng đăng kí kinh doanh
 • Thay mặt bạn nhận kết quả đăng ký kinh doanh.
 • Tiến hành thủ tục đăng kí khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn bạn nhận con Dấu và Giấy chứng nhận đăng kí mẫu Dấu tại cơ quan Công an.
 • Tiến hành thủ tục hành chánh sau khi đăng kí kinh doanh.
 • Tiến hành thủ tục khai báo thuế ban đầu.
 • Tiến hành thủ tục báo cáo thuế tháng đầu tiên.

Leave Comments

0915472669
0915472669